Life-Manager

Life-Manager - den digitale borgerbog

En innovativ kommunikationsplatform for social og sundhedsområdet til optimering af planlægning og kommunikation, familie, beboere og medarbejdere i mellem.

Moduler

Life-Managers mål er:

At beboeren har indflydelse på eget liv og oplever øget nærvær med familien.

At familien oplever en øget involvering, indflydelse og medinddragelse.

At familie, beboer og medarbejder opnår øget indsigt i plejehjemmets og beboernes liv samt aktiviteter.

At plejehjemmet er ”pengeløst”. Familie og besøgende betaler for mad og drikke med betalingskort hjemmefra eller via en skærmløsning på plejehjemmet.

At kommunen opnår en ressourcebesparelse ved at digitalisere menuhåndteringen, herunder bestilling, afbestilling og ændring af menuer.


LifeManager er udviklet i samarbejde med: